Dofus Wiki
Advertisement

Els arbres són la font de recursos dels Llenyataires.


Localizació dels boscos[]

  • Perifèria de Bonta
  • Astrub
  • Bosc de Litneg
  • Petita Illa del Sud
  • Península de les Gelatines

Segurament n'hi ha més dels que s'esmenten aquí.


Àrbres coneguts: Zona Astrub[]

Coords Freixe Castanyer Noguera Roure Arç Teix Cirerer Silvestre Carpe Localizació Anotacions
Lenyataire 1 10 20 30 40 50 60 80
(-2,-29) 5 4 Bosc d'Astrub
(-2,-28) 5 5 Bosc d'Astrub
(-2,-27) 4 5 Bosc d'Astrub
(-2,-26) 3 5 Bosc d'Astrub
(-2,-25) 5 4 Bosc d'Astrub
(-2,-24) 7 4 Bosc d'Astrub
(-1,-28) 5 3 Bosc d'Astrub
(-1,-26) 6 4 Bosc d'Astrub
(-1,-25) 3 5 Bosc d'Astrub
(-1,-24) 5 3 Bosc d'Astrub
(-1,-22) 5 2 Perifèria d'Astrub
(-1,-21) 1 1 1 Ciutat d'Astrub
(-1,-17) 1 2 Ciutat d'Astrub
(-1,-16) 4 2 1 Ciutat d'Astrub
(-1,-15) 1 2 1 1 Ciutat d'Astrub
(0,-28) 3 6 1 Bosc d'Astrub
(0,-27) 7 5 5 Bosc d'Astrub
(0,-26) 7 Bosc d'Astrub
(0,-25) 7 Bosc d'Astrub
(0,-24) 7 Bosc d'Astrub
(0,-23) 3 4 Bosc d'Astrub
(0,-22) 1 1 1 Ciutat d'Astrub
(0,-21) 2 1 Ciutat d'Astrub
(0,-15) 3 2 1 Ciutat d'Astrub
(1,-28) 4 4 3 Bosc d'Astrub
(1,-27) 6 4 Bosc d'Astrub
(1,-26) 9 3 Bosc d'Astrub
(1,-25) 3 5 Bosc d'Astrub Taller dels Llenyataires
(1,-24) 8 3 Bosc d'Astrub
(1,-23) 7 2 Bosc d'Astrub
(1,-22) 2 1 1 Ciutat d'Astrub
(1,-21) 1 1 Ciutat d'Astrub
(1,-20) 1 1 Ciutat d'Astrub
(1,-19) 2 2 1 Ciutat d'Astrub
(2,-28) 2 3 1 6 Bosc d'Astrub
(2,-27) 7 2 1 Bosc d'Astrub
(2,-26) 11 4 Bosc d'Astrub
(2,-25) 6 8 Bosc d'Astrub
(2,-24) 2 2 2 2 Bosc d'Astrub
(2,-23) 6 Bosc d'Astrub
(2,-22) 1 2 1 Ciutat d'Astrub
(2,-16) 3 Ciutat d'Astrub
(3,-28) 1 1 Campament dels Bandits Mancs
(3,-27) 18 3 Bosc d'Astrub
(3,-26) 18 3 Bosc d'Astrub
(3,-25) 6 8 Bosc d'Astrub
(3,-24) 2 4 4 Bosc d'Astrub
(3,-21) 1 Ciutat d'Astrub
(3,-18) 1 2 2 1 Ciutat d'Astrub
(4,-16) 1 Ciutat d'Astrub
(8,-26) 2 Camps d'Astrub
(8,-22) 2 Perifèria d'Astrub
(8,-19) 2 1 1 Perifèria d'Astrub
(8,-18) 1 1 1 1 Perifèria d'Astrub
(8,-17) 1 1 Periferia de Astrub
(8,-16) 2 1 1 Perifèria d'Astrub
(8,-15) 1 1 2 1 Perifèria d'Astrub
(8,-14) 3 1 Perifèria d'Astrub Un Freixe no es pot talar.

Àrbres coneguts[]

Coords Freixe Castanyer Noguera Roure Olivioleta Arç Bombú Teix Bambú Cirerer Silvestre Banús Kaliptus Carpe Localizació Anotacions
(-27,8) 5
(-27,9) 7
(-27,10) 10
(-27,11) 11
(-27,12) 8
(-27,13) 10
(-27,14) 10
(-27,15) 6
(-26,13) 5
(-26,-48) 2 2
(-26,-49) 6
(-25,-48) 3 1
(-25,-50) 5 1
(-25,-53) 1 1 2 2
(-25,-54) 2 3 2
(-25,-55) 5 3 1
(-25,-57) 2 2
(-25,-58) 2 2
(-25,-59) 1 2 1
(-25,-60) 2 2 4
(-25,-61) 2 4 1
(-25,-62) 4 3 1
(-24,-47) 1 1
(-24,-48) 1 2 1
(-24,-49) 1 1
(-24,-53) 2 2 2 1
(-24,-55) 1
(-24,-56) 2 1 1 1
(-24,-57) 2 3
(-24,-58) 2 2
(-24,-59) 2 2
(-24,-61) 2 1
(-23,-53) 1 1 1 2 1
(-23,-52) 2 3 3 1
(-19,-56)* 2 3
(-19,-52) 6 5 1
(-18,-56)* 3 4 1 1
(-18,-55)* 6 1 2
(-18,-54)* 2 6 1 1 1
(-18,-53)* 5 3
(-17,-55) 7 1
(-17,-56) 5 4 1
(-10,-22) 7
(-9,-32) 5
(-9,-22) 8
(-8,-32) 7
(-8,-31) 9
(-8,-30) 8
(-8,-29) 10
(-8,-27) 10
(-8,-26) 6
(-8,-25) 9
(-8,-24) 9
(-8,-23) 9
(-8,-22) 4
(-3,9) 1
(-3,10) 1
(-2,10) 3
(-1,32) 7
(-1,33) 2
(0,-13) 1
(0,-3) 1
(0,8) 13
(0,9) 4
(0,30) 2
(0,32) 8
(0,33) 1
(1,2) 6
(1,4) 5
(1,8) 9
(1,9) 10
(1,13) 1 1 1
(1,16) 1
(1,22) 1 1 1
(1,30)* 10
(1,32) 2
(2,30) 6
(2,31) 1 10
(3,-13) 2
(3,-12) 1
(3,20) 8 4 3
(3,21) 1
(3,22) 3 2 3 2
(3,23) 5 1
(3,30) 10
(3,31) 4 1 7 Amakna
(2,8) 8 Amakna
(2,9) 9 Amakna
(2,15) 2 Amakna
(2,16) 6 1 Amakna
(3,8) 16 Amakna
(3,9) 12 Amakna
(3,16) 2 1 Amakna
(4,5) 1 Amakna
(4,7) 16 Amakna
(4,9) 6 Amakna
(4,11) 1 Amakna
(5,7) 10 Amakna
(5,8) 9 3 Amakna
(5,11) 3 Amakna
(5,15) 2 3 2 Amakna
(5,16) 3 7 3 1 Amakna
(5,17) 8 3 1 1 2 Amakna
(5,18) 2 7 3 Amakna
(6,14) 1 4 Amakna
(6,15) 2 1 Amakna
(6,16) 1 4 1 2 Amakna
(6,17) 8 5 2 1 1 Amakna
(6,18) 5 3 3 1 Amakna
(7,17) 1 Amakna
(7,18) 1 Amakna
(7,19) 1 Amakna
(7,20) 1 Amakna
(4,16) 1
(4,22) 1
(4,29) 5
(4,30) 3 1 1
(4,31) 2 7 1
(4,32) 1
(5, 0) 1
(5,29) 7 1 1 1 ??
(5,30) 5 3
(5,31) 8
(6,-14) 4
(6,28)
(6,29) 9 3 00
(6,30) 3 6 3 1
(7,-17) 3
(7,-16) 1 2
(7,28) 5
(7,29) 5
(7,30) 13
(7,31) 7
(8,29) 4
(8,30) 2 7 1 1
(8,31) 4
(9,12) 1
(9,21) 2 1
(9,29) 7
(9,30) 5
(10,5) 1
(10,9) 2 2
(10,20) 2
(10,29) 5 1
(11,9) 3
(12,9) 1
(13,13) 2 1
(13,14)* 3
(13,15)* 1 4 3
(13,20)* 5 6 2
(13,21)* 2 5 1 1
(14,19)* 5 1
(14,20) 5 6
(14,21)* 5 3 2 2
(-11, 8) 1
(-11,7) 1
(-10, 12) 1
(-10, 6) 1
(-9, 13) 1
(-9, 12) 1
(-9, 9) 1
(-8, 14) 1
(-8, 12) 1
(-7, 13) 1
(-7, 12) 1
(-6, 14) 1
Coords Freixe Castanyer Noguera Roure Olivioleta Arç Bombú Teix Bambú Cirerer Silvestre Banús Kaliptus Carpe Localizació Anotacions

* = Monstres agressius. ** = Els arbres no es poden seleccionar per talar.

Advertisement