Dofus Wiki
Advertisement

Es pot tenir més d'una casa sola casa per compte, més que per personatge. Les cases tenen un o més baguls, proporcionant l'emmagatzematge gratuït de 80 ranures per bagul. Algunes cases també tenen un banc de treball de professió (Es troba a Bonta i Brakmar i el banc de treball depèn del barri on se situa la casa. Per exemple, una casa que es trobi en el barri dels forners possiblement tindrà un banc per fer pa). Quan deixes tu (s) personatge (s) a casa teva, recuperen 50 punts d'energia a l'hora. Un personatge pot transportar a casa usant una poció de la llar (Home Potion).


Cases de gremi[]

Quan un personatge es compra una casa, hi ha la possibilitat de convertir-la en una casa de gremi. Apareixen les opcions de mostrar l'escut de gremi, deixar als teus companys entrar o utilitzar el bagul sense contrasenya o deixar-los descansar a casa. Un gremi pot disposar d'una casa de gremi per cada 10 nivells. Els jugadors del gremi es poden teletransportar a la casa utilitzant una poció de llar de gremi.


Àrees Edificades[]

  • Bonta
  • Brakmar
  • Camp i ciutat de Amakna
  • Sufokia
  • Poble dels Criadors (Muntanya Koalak)
  • Illa d'Otomai
  • Astrub
  • Pandala
  • Port de Madrestam
Advertisement