Dofus Wiki
Advertisement

Un encanteri és un tipus d'habilitat que un personatge pot fer servir per causar certs efectes durant un combat.

Tipus d'encanteris[]

Pots consultar Categoria:Encanteris per una llista d'encanteris (estem treballant per a omplir-la, si no trobes un encanteri pots contribuir amb la pàgina).

Nivell[]

Un personatge obté un Capital d'encanteri cada cop que obté un nou nivell. Aquests punts permeten pujar el nivell d'un encanteri (fins a un màxim de nivell 6).

  • Per pujar de nivell 1 a 2 es gasta 1 punts de capital.
  • Per pujar de nivell 2 a 3 es gasta 2 punts de capital.
  • Per pujar de nivell 3 a 4 es gasta 3 punts de capital.
  • Per pujar de nivell 4 a 5 es gasta 4 punts de capital.
  • Per pujar de nivell 5 a 6 es gasta 5 punts de capital.

El sisè nivell no està disponible fins a un determinat nivell. Aquest nivell sempre és de la forma 100 + nivell inicial de l'encanteri (per exemple, per a un encanteri que necessita nivell 15, seria el 115). Per als encanteris especials, necessites només un nivell de 100.

Característiques[]

Cada encanteri té diverses característiques que afecten el resultat de l'encanteri i com aquest és usat. Aquestes característiques són:

Probabilitat de cop crític[]

Aquesta és la probabilitat que l'encanteri sigui un cop crític. No tots els encanteris tenen efectes de cop crític.

Probabilitat d’errata[]

Aquesta és la probabilitat que l'encanteri sigui fallada crítica. Quan això ocorre l'encanteri no fa efecte i el teu torn podria acabar. No tots els encanteris tenen probabilitat d’errata. L'Agilitat fa que la teva probabilitat d’errata sigui menor.

Nombre d'execució per torn[]

Aquest és el nombre de vegades que tens permès executar un encanteri cada torn. Per a la majoria dels encanteris no existeixen límits, però sempre tingues en compte els teus PA (Punts d'acció) que et restin.

Nombre d'execució per torn per jugador[]

Aquest és el nombre de vegades que tens permès executar l'encanteri cada torn en un jugador en particular.

Nombre de torns entre dues execucions[]

Aquest és el nombre de torns que has d'esperar abans d'executar l'encanteri novament. Aquesta restricció està principalment aplicada a encanteris amb efectes duradors. Alguns encanteris podrien ser executats una vegada per batalla. Per exemple, Cofre Animat només es pot usar 1 vegada per batalla.

Rang augmentat[]

Encanteris amb aquesta propietat poden veure la seva rang incrementat o disminuït, fins i tot veure afectades aquestes característiques per el equipament que es dugui i per altres encanteris. Aquells que no conten amb aquesta propietat sempre tindran el mateix rang.

Linea de visió[]

Encanteris amb aquesta propietat tenen una línia de visió entre el ejecutador i l'enemic. Aquells que no contin amb aquesta propietat ignoraran qualsevol obstacle.

Líneal[]

Encanteris amb aquesta propietat només podran ser executats en una línia recta (aquesta característica va ser originalment anomenada "Començament en línia", però ja no és usat en el lloc d'encanteris de la comunitat Dofus). Un exemple és l'encanteri Atracció usat pels Sacrógritos.

Espais Lliures[]

Encanteris amb aquesta propietat han de ser executats en un espai desocupat. Això afecta principalment a encanteris de moviment i invocacións. Encanteris sense aquesta propietat poden ser executats en un espai lliure o en un espai ocupat per un jugador o una criatura.

Àrea d'efecte[]

Encanteris amb aquesta propietat causen el seu efecte sobre un ràdio de més d'un espai al voltant de l'enemic.

Oblidant un encanteri[]

Has de matar els dopeuls de cada Temple de cada raça, d'aquesta forma rebràs 12 doplons. Amb aquests doplons pots anar a qualsevol entrenador de dopeuls i intercanviar-los per l'oblit d'un encanteri. També pots reiniciar els punts d'encanteri, si vas a l'illa d'Otomai i passar-te una masmorra que dependrà del teu nivell. Aquesta masmorra et proporcionarà l'oblit.

Encanteris de monstres[]

Els monstres també poden utilitzar encanteris, i, encara que alguns monstres poden tenir encanteris de la mateixa classe, normalment utilitzaran encanteris propis de cadascun d'ells.

Advertisement