Dofus Wiki
Advertisement
Coordenades. Flor de Lli Flor de Canyissar Trèbol de 5 Fulles Menta Salvatge Orquídia Freyesca Edelweiss Pandoja Localització Anotacions
[-32,-40] 21 Plana de Cania (Camps de Cania)
[-30,-45] 33 Plana de Cania (Camps de Cania)
[-30,-44] 25 Plana de Cania (Camps de Cania)
[-31,-43] 29 Plana de Cania (Camí de Bonta)
[-23,-49] 5 Plana de Cania (Camps de Cania)
[-23,-48] 37 Plana de Cania (Camps de Cania)
[-23,-47] 41 Plana de Cania (Camps de Cania)
[-23,-46] 23 Plana de Cania (Camps de Cania)
[-23,-45] 27 Plana de Cania (Camps de Cania)
(-23,-44) 4 Plana de Cania (Campos de Cania)
(-22,-46) 30 Plana de Cania (Camps de Cania)
(-21,-48) 34 Plana de Cania (Camps de Cania)
(-21,-47) 38 Plana de Cania (Camps de Cania)
(-21,-46) 32 Plana de Cania (Camps de Cania)
(-21,-44) 10 Plana de Cania (Camps de Cania)
(-21,-41) 6 Plana de Cania (Camí de Bonta)
(-19,-41) 10 Plana de Cania (Camps de Cania)
[-20,3] 6 Territori dels DragoPavos Salvatges
[-20,2] 6 Territori dels DragoPavos Salvatges
[-20,1] 6 Territori dels DragoPavos Salvatges
[-19,3] 6 Territori dels DragoPavos Salvatges
[-19,2] 6 Territori dels DragoPavos Salvatges
[-19,1] 6 Territori dels DragoPavos Salvatges
(-6,24) 2 Amakna (Muntanya)
(-7,7) 3 Campament dels Bworks
(-5,24) 2 Amakna (Muntanya)
(-4,-12) 11 11 Camí de Flors Secretes Bosc Abràknid
(-4,-10) 1 Bosc Abràknid
(-4,6) 3 Amakna (El Campament dels Bworks)
(-4,8) 1 1 1 *Monstres agressius Amakna (El Campament dels Bworks)
(-4,24) 2 1 2 Amakna (Península del Dragoporc)
(-3,-5) 1 Amakna (Muntanya)
(-3,-4) 1 Amakna (Muntanya)
(-3,-3) 2 1 Amakna (Muntanya)
(-3,-1) 3 1 Amakna (Muntanya)
(-3,6) 3 Amakna (Muntanya)
(-3,7) 1 La flor està a baix a la dreta de la pantalla, darrera d'un castanyer. Amakna (Montaña)
(-3,8) 4 *Monstres agressius Amakna (El Campament dels Bworks)
(-3,9) 2 1 Amakna (Muntanya)
(-3,24) 1 Amakna (Península del Dragoporc)
(-2,-30) 2 1 Tainela (El bressol)
(-2,-7) 1 1 Amakna (Muntanya)
(-2,-5) 2 Una flor està amagada abaix a la dreta Amakna (Montaña)
(-2,9) 2 1 Amakna (Muntanya)
(-2,12) 1 Amakna (Muntanya)
(-2,24) 2 1 Amakna (Península del DragoCerdo)
(-1,-31) 1 1 Tainela (El Bressol)
(-1,-30) 5 3 Tainela (El Bressol)
(-1,-29) 1 1 Tainela (El Bressol)
(-1,11) 1 Amakna (Muntanya)
(0,-31) 2 2 Tainela (El Bressol)
(0,-29) 2 2 Tainela (El Bressol)
(0,-4) 1 Amakna (Muntanya)
(1,-36) 1 1 Tainela (El Bressol)
(1,-34) 1 Tainela (El Bressol)
(2,-36) 1 1 Tainela (El Bressol)
(2,-33) 2 1 Tainela (El Bressol)
(2,2) 1 Amakna (El Poble)
(3,-35) 1 1 Tainela (El Bressol)
(4,-31) 2 2 1 Astrub (Entrada a Tainela)
(4,2) 1 1 Amakna (El Poble)
(0,-27) - 6 6 Astrub -
(0,-28) - 6 Astrub -
(2,-27) - 6 3 Astrub -
(3,-26) - 5 6 Astrub -
(3,-27) - 8 Astrub Hi ha un trèvol darrera de l'arbre, i només es veu quan el tallen.
(4,-26) 32 Astrub -
(4,-28) 13 7 Astrub -
(5,-25) - 15 Astrub -
(5,-27) - 4 Astrub -
(5,-28) 7 15 Astrub -
(5,-30) - 2 Astrub -
(8,-14) - 1 Astrub -
(8,-15) - 1 1 1 Astrub -
(8,-16) - 2 1 2 Astrub -
(8,-17) - 3 1 Astrub -
(8,-18) - 1 1 3 Astrub -
(8,-19) - 2 2 Astrub -
(1,5) - 3 El Bosc d'Amakna -
(2,6) - 6 El Bosc d'Amakna -
(3,5) - 6 El Bosc d'Amakna -
(5,14) - 1 El Bosc d'Amakna -
(5,19) - 1 El Bosc d'Amakna -
(7,20) - 2 1 El Bosc d'Amakna -
(8,12) - 3 El Bosc d'Amaknaa -
(2,11) - 12 El Racó dels Jalatós -
(5,10) - 10 El Racó dels Jalatós Hi ha un trebol darrera el grup de 4 arbres
(1,12) - 2 Pradera del Bosc Malèfic -
(1,14) - 2 Pradera del Bosc Malèfic -
(1,16) - 4 2 1 Pradera del Bosc Malèfic Tenda de l'alquimista
(1,19) - 2 Pradera del Bosc Malèfic Un trèvol no es pot agafar
(7,4) 8 8 El Camp dels Ingals -
(7,8) 18 El Camp dels Ingals -
(7,9) 4 El Camp dels Ingals -
(8,6) 4 El Camp dels Ingals -
(9,9) 6 9 El Camp dels Ingals -
(10,5) - 18 El Camp dels Ingals -
(0,24) 8 8 Plana dels Escarafulles -
(0,25) 9 Plana dels Escarafulles -
(1,25) 5 Plana dels Escarafulles -
(1,30) - 3 Plana dels Escarafulles -
(2,23) - 2 Plana dels Escarafulles -
(2,24) 6 5 Plana dels Escarafulles -
(2,25) 1 8 Plana dels Escarafulles Trituradora
(3,22) 2 Plana dels Escarafulles -
(3,24) 6 7 Plana dels Escarafulles -
(3,27) - 11 Plana dels Escarafulles -
(4,26) 10 Plana dels Escarafulles -
(4,28) 26 1 Plana dels Escarafulles -
(5,28) - 12 Plana dels Escarafulles -
(8,21) - 1 Ribera del Golf Sufokià -
(6,-30) 2 1 Astrub (Entrada de Tainela)
(6,-27) 3 1 Astrub (Camps d'Astrub)
(7,-26) 15 Astrub (Camps d'Astrub)
(7,2) 2 Amakna (El Bosc)
(8,16) 1 *Monstres Agressius Amakna (El Cementiri)
(9,15) 2 6 *Monstres Agressius Amakna (El Cementiri)
(9,16) 7 4 *Monstres Agressius Amakna (El Cementiri)
(10,15) 5 *Monstres Agressius Amakna (El Cementiri)
(11,16) 3 4 Amakna (El Cementiri)
(11,17) 2 Amakna (El Cementiri)
(12,20) 5 Amakna (El Cementiri)
(13,13) 5 Amakna
(13,21) 3 3 *Monstres Agressius Amakna
(14,21) 2 2 *Monstres Agressius Amakna
(20,-12) 8 *Monstres Agressius Illa Wabbit
(22,-5) 2 *Monstres Agressius Illa Wabbit
(23,-9) 8 *Monstres Agressius Illa Wabbit
(29,-38) 2 Pandala Terra (Terrdala)
(29,-34) 4 Pandala Terra (Terrdala)
(30,-39) 1 Pandala Terra (Terrdala)
(30,-35) 2 Pandala Terra (Terrdala)
(31,-38) 2 Pandala Terra (Terrdala)
(31,-37) 3 Pandala Terra (Terrdala)
(4,-28) 12 6 Asturb (Camps d'Astrub)


Coords Flor de Lli Flor de Canyissar Trébol de 5 Fulles Menta Salvatge Orquídia Freyesca Edelweiss Pandoja Localització Anotacions
Advertisement