Dofus Wiki
Advertisement

El fet de pagar una subscripció mensual et donarà dret a puja de nivell més allà del lvl 30, explorar noves Dungeons i altres coses com casar-te.


F2P o P2P[]

F2P significa "Free To Play", és a dir, jugar lliurament. En canvi, P2P significa "Pay to Play", és a dir, pagar per jugar.


Les diferències[]

Les diferències entre un modo i l'altre són les següents:


Gratuit Subscriptor
Àrees Només Astrub i Incarnam Joc complet
Monstres y Recerques Montres de nivell baix Monstres de nivell 1 a 500
Items Ítems de nivell baix Tots els ítems del joc
Mascotes Cap Totes les mascotes del joc
Professions Limitades fins el nivell 30 Sense restriccions
Personatges Només els bàsics Els gràtis i els Pandawa
Mode mercader Sense accés Activació en cualsevol moment
Gremis Pots pertànyer aun, però no crear-lo Pots crear gremis
Sistema PvP (Jugador contra Jugador) No es pot escollir alineació (1.28) Acceso completo
Cases Accés a les cases d'Astrub Accés complet
Regals Cap Depèn de la subscripció
Prioritat en els servidors No tenen prioritat Prioritat màxima en els servidors
Suport tècnic Sense prioritat d'accés Accés prioritari
Advertisement