Dofus
Advertisement
               Earth Armor redukje zemské a neutrálne útoky
 LEVEL          CIEL                 Normal          Critical       
 1         seba           redukuje 2-3 po celý boj      4-5 po celý boj
             ostatní              1-2 (3 ťahy)        2 (3 ťahy)
 
 2         seba               3-4 po celý boj      5-6 po celý boj
             ostatní              2-3 (3 ťahy)        3 (4 ťahy)

 3         seba               4-5 po celý boj      6-7 po celý boj
             ostatní              2-4 (4 ťahy)        5 (5 ťahov)

 4         seba               5-7 po celý boj      7-9 po celý boj
             ostatní              3-5 (6ťahov)        6 (6 ťahov)
 
 5         seba               7-10 po celý boj     9-12 po celý boj 
             ostatní              3-6 (6 ťahov)       7 (6 ťahov) 
 6         seba               7-10 po celý boj     9-12 po celý boj
             ostatní              3-8 po celý boj      8 po celý boj

Feca redukuje sammozrejme aj väčší útok ale musí byt založená na [Inteliggence, pretože 1 bod inteligence zvýši účinnosť každého štítu o 1% a 2 body do strenght zvýšia účinnosť earth armor o 1%. Šanca na critical hit je 1/50 a ne critical feilur tiež 1/50.

Advertisement