Dofus
Advertisement

CROUM

Minimálne rothranie medzi dvoma kŕmeniami  : minimum 5 hodín a maximum 72 hodín. Každá resistance môže dosiahnuť 80%.


Malý rytier ktorý môže pridávat earth, fire, neutral, chance alebo agility resisty ( samozrejme ak ho budete vhodným jedlom kŕmiť XD). Na resisty potrebujete tieto suroviny na kŕmenie : Neutral resist : Kouartz alebo Rutile Fire resist : Bakelelite alebo Pyrute Earth resist : Magnesite alebo Kobalit Water resist : Ebonite alebo Kriptonit Air resist : Aluminate alebo Gold ingot ( zlatá tehlička )

Poznámka toto nie je kompletný "jedálny lístok" Crouma.


Crouma získate buď ako darček ked si objednáte p2p na 3 mesiace alebo sa da kúpit v pet sellsroom napr. v Bonte alebo v Brakmare


Preložil: player Treebeard-Sk server: Rosal

Advertisement