Dofus
Advertisement

Info[]

Eniripsa ilust

Eniripsy zastávají ve světě Dofus funkci léčitelů a zároveň jsou velmi dobrou podpůrnou jednotkou. Vzhledem k silné orientaci na léčení mají v zásobě mnoho spellů uzdravovacích, avšak pouze tři útočné, proto potřebují v boji krytí od ostatních tříd. Neplatí to ovšem vždy - dobře vedená Eniripsa se díky chytré kombinaci útoku a léčení může stát sama o sobě smrtelně nebezpečným protivníkem. Je velmi těžké zabít někoho, kdo se neustále léčí, takže slabší povahy po zhruba 50 kolech boj s ní vzdávají. Eniripsa je však především podpůrná jednotka, proto ji ocení hlavně tlupy dobrodruhů mířících do jednoho z mnoha dungeonů, které svět Dofus nabízí. Spojence totiž dokáže nejen léčit, ale může jim pomocí Stimulating Word přidat tolik potřebné AP nebo jim zvýšit dosah za použití Lifting Word. Je možné ji vést buď jako sólo (chance built → Vampiric Word) nebo skupinový (intelligence built → Forbidden Word + léčivé spelly) charakter, oboje najednou však možné není. Pokud to zkusíte, brzy zjistíte, že vám vylezl hybrid, který neumí ani pořádně léčit, ani nijak víc ohrozit protivníka. Eniripsy nejsou na hraní zrovna jednoduchou třídou, protože vyžadují trpělivost, zkušenosti a správné vedení. Na nízkých levelech jsou velmi zranitelné. Pokud toužíte ovládnout svět, není pro vás Eniripsa správnou volbou.

Vylepšování bodů u Eniripsy[]

Charakteristiky 1 bod za 1 2 body za 1 3 body za 1 4 body za 1 5 bodů za 1
Síla - 0-100 101-200 201-300 301 - ∞
Zdraví 0 - ∞ - - - -
Wisdom - - 0 - ∞ - -
Šance 0-20 21-40 41-60 61-80 81 - ∞
Obratnost 0-20 21-40 41-60 61-80 81 - ∞
Inteligence 0-100 101-200 201-300 301-400 401 - ∞


Kouzla[]

Zde jsou kouzla používaná třídou Eniripsa:

Eniripsiny kouzla
Ikona Název Potřebný level Typ útoku Krátký popis
Curative Word Curative Word 1 Fire
Oheň/Léčící
Uzdravuje sesilatele.
Wounding Word Wounding Word 6 Vzduch2
Vzduch
Slabý útok vzdušného charakteru se středním dosahem, vyžaduje ale málo AP.
Draining Word Draining Word 1 Spell s malým dosahem, který sníží počet AP cíle.
Healing Word Healing Word 3 Fire
Oheň/Léčící
Uzdravuje spojence.
Forbidden Word Forbidden Word 1 Fire
Oheň
Útočný spell ohnivého charakteru s malým dosahem. Základní útočný spell pro int built Eniripsy.
Stimulating Word Stimulating Word 9 Přidá AP sesilateli a všem spojencům v oblasti účinku. Sesilateli způsobuje poškození ve výši 10% HP, které má v době seslání spellu.
Preventing Word Preventing Word 13 Fire
Oheň
Sešle na cíl štít, který ho chrání před poškozením.
Frightening Word Frightening Word 17 Odsune cíl o jedno pole zpět. Spell s malým dosahem.
Revitalizing Word Revitalizing Word 21 Fire
Oheň/Léčící
Nepříliš silný léčící spell, který vyléčí všechny postavy v oblasti účinku. Vyžaduje málo AP.
Regenerating Word Regenerating Word 26 Fire
Oheň/Léčící
Léčící spell, který působí po dobu několika kol. Nepříliš silný.
Word Of Thorn Word of Thorn 31 Sešle na cíl štít, který odrazí něco málo z utrpěného poškození.
Word Of Youth Word of Youth 36 Zruší všechny působící spelly, bonusy i postihy, seslané na charakter.
Vampiric Word Vampiric Word 42 Voda2
Voda/Léčící
Silný útok vodního charakteru. Polovina poškození způsobeného nepříteli je v podobě HP přičtena sesilateli. Základní spell pro chance built Eniripsy.
Word Of Sacrifice Word of Sacrifice 48 Fire
Oheň/Léčící
Jednoho ze spojenců hodně uzdraví, ale způsobí poškození sesilateli.
Friendship Word Friendship Word 54 Vyvolá Coneyho, léčícího králíčka, který přidává MP a zvyšuje léčení. Zároveň léčí okolní sesilatele i okolní spojence.
Paralyzing Word Paralyzing Word 60 Spell s velkým dosahem, který snižuje na několik kol počet MP cíle.
Lifting Word Lifting Word 70 Na jedno kolo zvyšuje dosah cíle.
Word Of Silence Word of Silence 80 Sníží počet AP všem v oblasti účinku, včetně sesilatele.
Word Of Altruism Word of Altruism 90 Velmi silný spell, který léčí sesilatele i všechny spojence. Na několik kol však sesilateli znemožní používat všechny léčící spelly.
WordOfRecovery Word of Recovery 100 Fire
Oheň/Léčící
Neuvěřitelně silný léčící spell se středním dosahem, který vyléčí sesilatele nebo jednoho spojence.
Summoning of Doppl Summoning of Eniripsa Dopple 200

Vyvolá Eniripsa Dopple

Mot Olov Mot Olov Lze ho získat výměnou za Doploony v Class Temple Změní sesilatele nebo spojence v bombu. Na začátku dalšího kola ztratí cíl 30% HP a všechny sousední charaktery jich ztratí stejné množství.Bonusy používaných zbraní[]

  • Wand (0%)
  • Staff (-5%)
  • Ostatní (-10%)
Advertisement