Dofus
Advertisement
Gobball

Gobball je monstrum. Není příliš těžké ho porazit ale s narůstajícím levlem Gobballovi narůstá HP* a MP*. Gobball může dosáhnout až lvl* 15. Kolem města Astrub se nejčastěji objevují Gobballové s lvl 3 - 6 lvl. Občas i lvl 9. Gobball nemůže mít jiné lvl než 3,6,9,12,15. Potom už jsou jen Gobball War Chief a Royal Gobball Nepočítaje méně známé Gobbally například Gobkool.

Charakteristika[]

Jak už je psáno čím větší lvl tím Gobball je lepší.

lvl HP AP MP Neutral % Země % Oheň % Voda % Vzduch % OPZ AP OPZ MP XP
3 60 5 3 0 0 0 0 0 15 20 303
6 75 5 3 0 0 0 0 0 20 25 636
9 90 5 4 0 0 0 0 0 25 30 954
12 105 5 4 0 0 0 0 0 30 35 1452
15 120 5 4 0 0 0 0 0 35 40 1815

pokud nerozumíte jaký má význam Neutral - OPZ MP čtete :)

 • Neutral - ochrana proti normálnímu útoku
 • Země - ocharana proti útoku na bázi země
 • Oheň - ochrana proti útoku na bázi ohně
 • Voda - ochrana proti útoku na bázi vody
 • Vzduch - ochrana proti útoku na bázi vzduchu
 • OPZ AP - ochrana proti ztrátě AP
 • OPZ MP - ochrana proti ztrátě MP


Kouzla[]

Drop[]

Gobball je dobrý na sbírání "Kamasů" a "Dropů" od Gobballů (tzn.: Gobball horn, Gobball saliva, Gobball leather, Gobball wool, Gobball hoof, Gobball blood aj.).

Pokud soupeříte proti stádu gobballům můžete klidně i "dropnout" 200 - 400 kamasů.

 • Tady je tabulka co z gobballů můžete dropnout:


Název předmětu Šance "dropu"
Army of ticks 1%
Five-Leaf tlover 35%
Gobball amulet 0.5%
Gobball brain 2%
Gobball blood 0.09%
Gobball dungeon key 0.2%
Gobball eye 1%
Gobball hammer 0.5%
Gobball hoof 1%
Gobball horn 40%
Gobball leather 60%
Gobball leg ** (hunter drop) 30-50%
Gobball saliva 40%
Gobball stomach 0.05%
Gobball tooth (Quest předmět) 100%
Gobball wool 80%
Gobboots ?


Výskyt[]

 • Všude kolem města Astrub až na Astrub Forest (Astrubský les).
 • Gobballským sídlem je kolem města Tainela.
 • Časté souřadnice: [6,-30] ; [5,-30]
 • Ve městě Tainela je i Gobball Dungeon [2,-34].
 • Gobball's Corner (Amakna).

Popisky[]

 • AP - Action points (Akční body)
 • MP - Move points (pohybující body)
 • HP - Health points (životní body)
 • LVL - Level (úroveň)
 • XP - Experience points (zkušební body)
Advertisement