Dofus
Advertisement
Jump
Ikona JumpIcon
Postava Iop
Úroveň 1
Element N/A
Typ Pohyb
Popis Umožnuje postavě udělat skok.

Informace o kouzlu[]

Také ho mohou zakouzlit:

Vlastnosti kouzla[]

Linear False
Line of Sight False
Free squares True
Boost range True
Konec tahu při selhání False


Detail kouzla[]

Varování: Elementální/neutrální útok je závislý na vlastnostech protivníka. Tyto nejsou obecně známé.

Úroveň kouzla Efekt CH AP Ra Šance na Možno použít Cd Úroveň hráče
CH CF na protivníka za tah

}

1 Skok maximálně o 2 políčka - 6 1-2 - 1/100 - - - 1
2 Skok maximálně o 2 políčka - 5 1-2 - 1/100 - - - 1
3 Skok maximálně o 3 políčka - 5 1-3 - 1/100 - - - 1
4 Skok maximálně o 4 políčka - 5 1-4 - 1/100 - - - 1
5 Skok maximálně o 5 políček - 5 1-5 - 1/100 - - - 1
6 Skok maximálně o 6 políček - 5 1-6 - 1/100 - - - 101

Poznámka[]

Jump je velice důležité kouzlo pro Iopa. Jednak mu umožňuje rychlé přiblížení k protivníkovi, to je důležité např. v okamžiku kdy Plain CracklerSeismic Punch na CH. A nebo kdy je například nutné se urychleně vzdálit:)

Advertisement