Dofus
Advertisement

Mount je v podstatě Zvířátko, je to mutace draka a krocana, jak napovídá EN název Dragoturkey. Můžeš současně používat pouze Mounta nebo Zvířátko, ale ne oboje dohromady.

Výhody mounta oproti Zvířátku:

 • Může přidávat Staty v takové kombinaci, jakou Zvířátko nemůže nabídnout: (třeba Vitality, Wisdom a Strenght najednou).
 • Může u sebe nosit itemy. Nosnost ovlivňuje jak lvl Mounta, tak generace ze které pochází (čím větší generace, tím lepší nosnost) a taky speciální gen Load Breeder.
 • Není třeba pravidelně krmit, stačí jen když potřebujete u něj doplnit energii.
 • Prohrané boje nijak Mounta neovlivňují, nepřicházejí o HP.
 • Pokud umře Zvířátko musíte projít dungeon aby jste ho mohli oživit - Mounta stačí nakrmit.
 • Mount nemůže umřít, jediný způsob jak o něj můžete přijít je že jej necháte příliš dlouho ve formě svitku ve které se dá prodávat a měnit, doba kterou vydrží v tom svitku je na něm naspána.

Nevýhody mounta oproti Zvířátku:

 • Můžeš equipnout pouze 1 mounta a měnit je můžeš pouze v paddocku.
 • Pokud ho chceš unequipnout musí mít prázdný inventář. (není nevýhodo, protože pet žádný inevntář nemá)
 • Několika milionová dotace expů od majitele na vytrénování (aby měl plné staty). Jde však koupit v marketech už vytrénovaný. Ale i když mounta nedotuješ expy dostává pár expů za to že je v souboji.
 • Nutnost 60 lvl. Na nižším lvl na něm nejde jezdit.
 • Hodně času pokud jsi breeder na vyšlechtění potřebného druhu. (vyplatí se koupit v marketu).
 • Inventář Mounta je kompletně oddělen od normálního inventáře, takže je komplikované přendávat věci do banky. Nejprve je nutné si věci z mountova inventáře dát do svého a pak teprve do banky.
 • Pokud mountům klesne energy na 0, je nutné je nakrmit jinak se na nich nedá jezdit (Pro doplňování energie mimo krmení můžete používat Manger v paddocku).
 • Pokud jsi agresnutý není možnost equipnout nebo unequipnout mounta.
 • Nějaké spelly nemůžou být na použity během jízdy. Pandawa nemůže zvedat a házet, Ecaflip nemůže použít Felintion a Iop nemůže použítBrokle (Není ověřeno, ale Osamodas nemůžou používat Spiritual Leash).


Pro informace jak trénovat mounty prosím použijte odkaz Breeder.

Mountable Creatures[]

Od update "Riders of the Dragoturkey", můžete jezdit na Dragoturkey

DragoTurkey[]

Pure Breeds
Název Mounta Maximální Efekty
Almond Dragoturkey +1000 Initiative, +2 Summonable creatures
Ginger Dragoturkey +100 Vitality
Golden Dragoturkey +50 Vitality, +40 Wisdom
Indigo Dragoturkey +50 Vitality, +80 Chance
Ebony Dragoturkey +50 Vitality, +80 Agility
Crimson Dragoturkey +50 Vitality, +80 Strength
Orchid Dragoturkey +50 Vitality, +80 Intelligence
Ivory Dragoturkey +50 Vitality, +50% Damage
Turquoise Dragoturkey +50 Vitality, +80 Prospecting
Emerald Dragoturkey +200 Vitality, +1 MP
Plum Dragoturkey +200 Vitality, +2 Range
Striped/Cross Breeds
Název Mounta Maximální efekty
Almond and Ginger Dragoturkey +500 Initiative, +100 Vitality, +2 Summonable creatures
Almond and Golden Dragoturkey +500 Initiative, +50 Vitality, +25 Wisdom, +1 Summonable creatures
Golden and Ginger Dragoturkey +100 Vitality, +25 Wisdom
Ebony and Indigo Dragoturkey +100 Vitality, +50 Agility, +50 Chance
Almond and Indigo Dragoturkey +500 Initiative, +50 Vitality, +1 Summonable creatures, +60 Chance
Indigo and Ginger Dragoturkey +150 Vitality, +60 Chance
Golden and Indigo Dragoturkey +100 Vitality, +25 Wisdom, +60 Chance
Almond and Ebony Dragoturkey +500 Initiative, +50 Vitality, +1 Summonable creatures, +60 Agility
Ebony and Ginger Dragoturkey +150 Vitality, +60 Agility
Golden and Ebony Dragoturkey +100 Vitality, +25 Wisdom, +60 Agility
Orchid and Crimson Dragoturkey +100 Vitality, +50 Intelligence, +50 Strength
Indigo and Crimson Dragoturkey +100 Vitality, +50 Chance, +50 Strength
Ebony and Crimson Dragoturkey +100 Vitality, +50 Agility, +50 Strength
Almond and Crimson Dragoturkey +500 Initiative, +50 Vitality, +1 Summonable creatures, +60 Strength
Crimson and Ginger Dragoturkey +150 Vitality, +60 Strength
Golden and Crimson Dragoturkey +100 Vitality, +25 Wisdom, +60 Strength
Indigo and Orchid Dragoturkey +100 Vitality, +50 Chance, +50 Intelligence
Ebony and Orchid Dragoturkey +100 Vitality, +50 Agility, +50 Intelligence
Almond and Orchid Dragoturkey +500 Initiative, +50 Vitality, +60 Intelligence, +1 Summonable creatures
Orchid and Ginger Dragoturkey +150 Vitality, +60 Intelligence
Golden and Orchid Dragoturkey +100 Vitality, +25 Wisdom, +60 Intelligence
Ivory and Turquoise Dragoturkey +100 Vitality, +40% Damage, +40 Prospecting
Ivory and Crimson Dragoturkey +100 Vitality, +40% Damage, +40 Strength
Ivory and Orchid Dragoturkey +100 Vitality, +40% Damage, +40 Intelligence
Indigo and Ivory Dragoturkey +100 Vitality, +40 Chance, +40% Damage
Ebony and Ivory Dragoturkey +100 Vitality, +40 Agility, +40% Damage
Almond and Ivory Dragoturkey +500 Initiative, +40 Vitality, +40% Damage, +1 Summonable creatures
Ivory and Ginger Dragoturkey +200 Vitality, +40% Damage
Golden and Ivory Dragoturkey +100 Vitality, +25 Wisdom, +40% Damage
Turquoise and Crimson Dragoturkey +100 Vitality, +60 Strength, +40 Prospecting
Turquoise and Orchid Dragoturkey +100 Vitality, +60 Intelligence, +40 Prospecting
Indigo and Turquoise Dragoturkey +100 Vitality, +60 Chance, +40 Prospecting
Ebony and Turquoise Dragoturkey +100 Vitality, +60 Agility, +40 Prospecting
Almond and Turquoise Dragoturkey +500 Initiative, +100 Vitality, +1 Summonable creatures, +40 Prospecting
Turquoise and Ginger Dragoturkey +200 Vitality, +40 Prospecting
Golden and Turquoise Dragoturkey +100 Vitality, +25 Wisdom, +40 Prospecting
Plum and Emerald Dragoturkey +200 Vitality, +1 Range, +1 MP
Emerald and Ivory Dragoturkey +100 Vitality, +1 MP, +20% Damage
Emerald and Turquoise Dragoturkey +100 Vitality, +1 MP, +20 Prospecting
Emerald and Crimson Dragoturkey +100 Vitality, +1 MP, +30 Strength
Emerald and Orchid Dragoturkey +100 Vitality, +1 MP, +30 Intelligence
Emerald and Indigo Dragoturkey +100 Vitality, +1 MP, +30 Chance
Ebony and Emerald Dragoturkey +100 Vitality, +30 Agility, +1 MP
Almond and Emerald Dragoturkey +500 Initiative, +100 Vitality, +1 Summonable creatures, +1 MP
Emerald and Ginger Dragoturkey +300 Vitality, +1 MP
Golden and Emerald Dragoturkey +100 Vitality, +25 Wisdom, +1 MP
Plum and Ivory Dragoturkey +200 Vitality, +1 Range, +40% Damage
Plum and Turquoise Dragoturkey +200 Vitality, +1 Range, +40 Prospecting
Plum and Crimson Dragoturkey +200 Vitality, +1 Range, +60 Strength
Plum and Orchid Dragoturkey +200 Vitality, +1 Range, +60 Intelligence
Plum and Indigo Dragoturkey +200 Vitality, +1 Range, +60 Chance
Plum and Ebony Dragoturkey +200 Vitality, +1 Range, +60 Agility
Plum and Almond Dragoturkey +200 Vitality, +1 Range, +500 Initiative, +1 Summonable Creature
Plum and Ginger Dragoturkey +300 Vitality, +1 Range
Plum and Golden Dragoturkey +200 Vitality, +1 Range, +25 Wisdom
Poznámka
Maximální efekty se projeví až na 100 lvl, během každého lvlu se úměrně zvyšují. Jako příklad se můžete podívat na obrázky... Almond, Crimson.

Pro více informací o Mount levelch, se podívejte na sekci Mount level.

Více informací v sekci Breeder.

Advertisement