Dofus
Advertisement

Pokud hledáte hat stejného jména, podívejte se na Pandawa (hat).

Pandawa
Male Pandawa Pandawa symbol Female Pandawa
Pandawa followers get their strength from fermented drinks. Their spine is muscled and their shoulders are robust, thus allowing them to carry the equivalent of three or four times their own weight. During fights, Pandawa don't hesitate to lift their allies on their shoulders to protect them or even blow up their enemies to hurt them (or kill them when they are in cracking form).Pandawa class je Sherpa warrior. Určeno pouze pro P2P.

Pandawa se hodně liší od ostatních postav. Mají hodně různorodých kouzel, otevírá úplně nový styl hry, a rozhodně to není postava pro začátečníky. Pandawa má hodně útočných kouzel, minimálně od každého elementu jedno.

The key aspect to Pandawas is their ability to enter the state 'Drunk'. Pandawas may only cast certain spells when drunk, and certain spells when sober. Early on players can only enter, and not leave this state, however once they obtain the spell Bamboo Milk, they may easily switch between the two states. This means that as well as knowing what spells to use in what situation, Pandawas must also know when to become 'Drunk' and when to remain Sober.

As well as this Drunk aspect, Pandawas also feature several other unique spells, one of these is their elemental weakness spells. These weaknesses lower the target resistance, meaning that when stacked, the target can take considerably more damage. The other kind of spell unique to Pandawas is their ability to Pick up and Throw another character, with the spells Karcham and Chamrak. This allows them to manipulate the battlefield.

Characteristics[]

Pandawa/Softcaps

Class spells[]

Class spelly využivající třídou pandawa jsou:

Pandawa class kouzla
Ikona Name Level Element Krátký popis
WhiteHotV White-Hot Vulnerability 1 Snižuje fire resist.
Boozer Boozer 1 Dostane uživatele do 'Drunk' stavu. Tento stav je potřebný pro kouzlení některých kouzel a zároveň přídává % redukci DMG.
BlazingFist Blazing Fist 1 Fire
Fire
Fire koulo s krátkým dosahem (boostable range), uživatel musí být v 'Drunk' stavu.
Terror Terror 3 Posune target o políčko zpět a přídá mu CF.
AlcBlow Alcoholic Breath 5 Air
Air
Medium ranged Air kouzlo, které mimo dmg taky posunuje cíl. pouze v 'Drunk' stavu.
AqueousV Aqueous Vulnerability 9 Snižuje water resist.
Hangover Hangover 13 Earth
Earth
Earth koulo s krátkým dosahem (boostable range), uživatel musí být v 'Drunk' stavu.
Karcham Karcham 17 Zvedne nad sebe přítele či nepřítele.
WindV Wind Vulnerability 21 Snižuje air resist.
Stabilization Stabilization 26 Cíl se stává imuní proti přesouvání, neplatí pro něj dodge lock. Také přidává % MP resistance.
Chamrak Chamrak 31 Hodí zvednutého hráče/monstrum.
EarthV Earth Vulnerability 36 Snižuje earth resist.
Stain Stain 42 Vykouzlí náhodně jeden ze 4 efektů, který má snížit protihráči jeho koncentraci: Sníží % DMG, zvýší šanci na CF, dispelne nebo sebere AP.)
BambooMilk Bamboo Milk 48 Dispelne sesílatele a změní z 'Drunk' stavu do 'normálního'.
Melancholy Melancholy 54 Water
Water
Útočné water kouzlo.
Karzam Wrath of Zatoishwan 60 Dostane sesílatele do 'drunk' stavu, přidá Critical hit a Damage
ExplosiveFlask Explosive Flask 70 Fire
Fire
Plošné fire DMG kouzlo.
Pandatak Pandatak 80 Earth
Earth
Lineární Earth útočné kouzlo zasahující 3 cíly za sebou.
Pandawa-Icon-Spell-Pandiniuras Pandiniuras 90 Dá MP sobě nebo spoluhráči. Sesílatel musí být v ´drunk´ statu.
Pandawa-Icon-Spell-Spirit Bond Spirit Bond 100 Vykouzlí sumona Pandawasta. Musí být v ´drunk´ stavu.
Summoning of Dopple Summoning of Pandawa Dopple 200 Vykouzlí sumona Pandawa Dopple

Equip[]

Zbraň[]

Weapon Axe Bow Dagger Hammer Pickaxe Scythe Shovel Staff Sword Wand
Damage 0% -10% -10% -10% -10% -10% -10% -5% -10% -10%

Pandy jsou specializované na sekery.

Sleduj Damage: Class modifiers pro detialy

Advertisement