Dofus
Advertisement

Tento údaj uřčuje, kolik unesete předmětů. Na začátku hry máte vždy 1000 pods. Každá úroveň profese přidá dalších 5 pods. Jakmile budete mít profesi úrovně 100, přičte se dalších 1000 pods. Element Země/síla přidává také pods - 1 bod síli = 5 pods.

Charakter který nosí předměty vážící víc než unese se často říka "Přetížený". Přetížený charakter se nemůže pohybovat nebo provádět běžné činnosti. Přetížený nemůže zahájít výměnu (pokud ale ji zahájí někdo jiný obchodovat se může), nebo brát věci z trezoru nebo z truhly. Pokud budete sbírat, ziskané zkušenosti ze sběru, nezískáte pokud by sesbírané věci vedli k přetížení. Nemůžete být přetíženi, odebraním předmětů z banky nebo výměnu s jiným hráčem.Pokud tedy obchodujete s tím že budete přetíženi nelze odebrat předměty, které vás přetěžují, aby jste je dali jinému hráči.Další způsoby jak se přetížit jsou třeba dropnutí předmětů z monstra nebo předplatit si mazlíčka a jiné.

Advertisement