Dofus
Advertisement

Interface

1) Hlavní plocha
2) Tlačítka nastavení, nápověda a konec
3) Tlačítka charakter, kouzla, inventář, questy, mapa, friendlist, prostředí guildy
4) Tzv. lifering - zobrazuje počet životů, v boji vaše pohybové a útočné body, můžete
si také nastavit, jestli chcete mít uprostřed liferingu obrázek, hodiny a kompas
5) Chat
6) Kouzla (přetáhněte sem kouzla z obrazovky kouzel (viz. bod 3)) a rychlý inventář
(můžete tam dát všechny použitelné věci - lektvary, chleby nebo také knihy :)

Advertisement