Dofus Wiki
Advertisement
Höll O'Feen (Monster)

Höll O'Feen (Monster) ist ein Boss - Monster.


Lebensraum[]

Statuswerte[]

Normales Monster[]

Stufe Statuswerte Resistenz (%) Basis EP
Vitalität AP BP Neutrale Resistenz Erde Resistenz Feuer Resistenz Wasser Resistenz Luft Resistenz AP Verlust Resistenz BP Verlust Resistenz
100 3.300~4.800 12 5 13 15 0 18 5 21 21

Monsterzauber[]

  • Pest Izit
  • Explosiver Küwbiss
  • Pflanzen-Zombies
  • Harkanziehung
  • Abmähen

Bekannte Funde[]

Gegenstand Filzsperre
# Spieler (Min.-Filzwert)
Fundrate in % Bedingungen
.. bis .. Kamas Filz (100) 100   
Höll O'Feens Koteletten Filz (100) 15   
Höll O'Feens Zahnstumpf Filz (100) 1,5   
Emote-Schriftrolle: "Höll O'Feen" Filz (100) 100   
Erdbeer-Ch'tiolli Filz (100)  
Apfel-Ch'tiolli Filz (100)  
Zitronen-Ch'tiolli Filz (100)  
Pflaumen-Ch'tiolli Filz (100)  
Bärlies Filz (100) 10   


Advertisement