Polska Encyklopedia Dofusa
Advertisement

Typy czarów

Czary klasowe (Class spell)

Czary Elementarne (Elementary spell)

Czary wzywania (Invocation spell)

Czary mistrzostwa (Mastery spell)

Czary specjalne (Special spell)


Poziom zaklęć Postać dostaje 1 punkt premii czaru (Spell_bonus) na każdy zdobyty przez siebie poziom. Punkty te służą by podwyższyć poziom swych czarów jest to możliwe aż do 6 razy.

  • Podniesienie poziomu czaru z 1 na 2 kosztuje 1 punkt premii czaru.
  • Podniesienie poziomu czaru z 2 na 3 kosztuje 2 punkty premii czaru.
  • Podniesienie poziomu czaru z 3 na 4 kosztuje 3 punkty premii czaru.
  • Podniesienie poziomu czaru z 4 na 5 kosztuje 4 punkty premii czaru.
  • Podniesienie poziomu czaru z 5 na 6 kosztuje 5 punkty premii czaru.


Poziom szósty czarów jest przeznaczony dobiero dla postaci na poziomach 100 i wyższych.


Prawdopodobieństwo uderzenia krytycznego

Jest to prawdopodobieństwo, że czar zdoła zadać krytyczne obrażenia.Jednak nie wszystkie czary mają uderzenia krytyczne.


Prawdopodobieństwo uszkodzenia

Jest to prawdopodobieństwo, że próba użycia czaru skączy się krytycznym niepowodzeniem (Critical failure). Kiedy to się zdarzy czar nie zdoła wywołać żadnych skutków (zadać obrażeń, uleczyć itd.), a twoja kolej może się skończyć. Na szczęście nie wszystkie czary podlegają prawdopodobieństwu uszkodzenia.


Numer rzutów w kolejce na konkretnego gracza

Jest to okres który musisz odczekać, by rzucić czar w swojej kolejce na szczególny cel. Na przykład , Punitive Arrow może zostać rzucone kilka razy w jednej turze, ale tylko na różnych celach. Dla większość czarów, nie ma żadnego ograniczenia.


Numer kolejek między dwoma rzutami

Jest to okres który musisz odczekać przed rzuceniem czaru znowu. To ma zastosowanie głównie dla czarów z skutkami trwania. Jakieś czary mogą tylko zostać rzucone raz na bitwie albo raz na kolejke. Dla większość czarów nie ma żadnych ograniczeń.


Podwyższony zasięg

Czary z tą własnością mogą mieć swój zasięg (Range) albo podwyszony albo obniżony przez wyposażenie i inne czary. Czary bez tej własności zawsze będą miały ten sam zasięg.


Linia celowania (Line of Sight)

Czar z tą własnością musi mieć czestą linię celowania między postaciom a celem. Czary bez tej własności zignorują przeszkody.


Liniowość czarów

Czar z tą własnością może tylko zostać rzucony w prostej linii. Przykładem jest Attraction czar używany przez Sacrier.


Wolna przestrzeń (Free squares)

Czar z tę własnością musi mieć na celu niezajęty kawałek przestrzeni (kwadrat). Ma to zastosowanie w pierwszym rzędzie do czarów powodujących ruch i wzywających. Czar bez tej własności może mieć na celu albo niezajęty kwadrat albo kwadrat zajęty przez gracza albo potwora.


Obszar skutku (Area of effect)

Czar z tą własnością przynosi skutki które rozchodzą się promieńiście od kwadratu wybranego na cel. Przykład Temporal Dust używany przez Xelor.


Zapomnienie czaru

Możesz odzyskać twoje punkty premii czaru jeśli użyłeś na czarze napoju straty zaklęcia (Spell loss potion)

Na tej stronie znajduje się swobodne tłumaczenie prosze nie winić autora za błędy

Advertisement