Polska Encyklopedia Dofusa
Advertisement

Czar mistrzostwa jest czarem, który przyznaje premię do ataków pewną klasą broni. Czarów tych można się nauczyć z zwojów umiejętności (Skill_scroll).

Aktualne czary mistrzostwa to:

  • Biegłość w urzywaniu siekiery (Axe_Skill), nauczuć się go można z Axe Skill Spell
  • Biegłość w urzywaniul łuku (Bow_Skill),nauczuć się go można z Spell 'bow skill'
  • Biegłość w urzywaniul sztyletu (Dagger_Skill),nauczuć się go można z Spell 'dagger skill'
  • Biegłość w urzywaniu młota (Hammer_Skill),nauczuć się go można z Spell 'hammer skill'
  • Biegłość w urzywaniu łopaty (Shovel_Skill),nauczuć się go można z Spell 'shovel skill'
  • Biegłość w urzywaniu laski (Staff_Skill),nauczuć się go można z Spell 'staff skill'
  • Biegłość w urzywaniu miecza (Sword_Skill),nauczuć się go można z Spell 'sword skill'
  • Biegłość w urzywaniu różdżki (Wand_Skill),nauczuć się go można z Spell 'wand skill'


Informacja o czarach

Premia do obrażeni w wyniku ataku istnieje tylko kiedy używa się broni odpowiedniego typu. Ta premia jest unikalna, nalicza się ją oddzielnie od innych premii, zamiast dodać wszystkie razem. W ten sposób wzrastają rzeczywiste obrażenia.

Kolejne poziomy zakleńć mistrzostwa:

Lv.1 AP:6 Zasięg:0 Uderzenie krytyczne:N/A Prawdopodobieństwo Pudła:1/100

Skutki: Wzrost obrażeń, które zadajerz z broni do 10%


Lv.2 AP:6 Zasięg:0 Uderzenie krytyczne:N/A Prawdopodobieństwo Pudła:1/100

Skutki: Wzrost obrażeń, które zadajerz z broni do 15%


Lv.3 AP:6 Zasięg:0 Uderzenie krytyczne:N/A Prawdopodobieństwo Pudła:1/100

Skutki: Wzrost obrażeń, które zadajerz z broni do 20%


Lv.4 AP:6 Zasięg:0 Uderzenie krytyczne:N/A Prawdopodobieństwo Pudła:1/100

Skutki: Wzrost obrażeń, które zadajerz z broni do 25%


Lv.5 AP:6 Zasięg:0 Uderzenie krytyczne:N/A Prawdopodobieństwo Pudła:1/100

Skutki: Wzrost obrażeń, które zadajerz z broni do 30%


Lv.6 AP:3 Zasięg:0 Uderzenie krytyczne:N/A Prawdopodobieństwo Pudła:1/100

Skutki: Wzrost obrażeń, które zadajerz z broni do 35%

Advertisement