Polska Encyklopedia Dofusa

Wybór porównania – zaznacz kropeczkami dwie wersje do porównania i wciśnij enter lub przycisk Porównaj wybrane wersje.
Legenda: (bież.) – pokaż zmiany od tej wersji do bieżącej, (poprz.) – pokaż zmiany od wersji poprzedzającej, m – mała (drobna) zmiana

  • bież.poprz. 17:30, 20 maj 2017Rozus dyskusja edycje 535 bajtów +535 Dodano nową stronę „{{Resourcebox2|level = 65|kategoria = Miscellaneous Resource|waga = 10|wartość = 100|zdjęcie = png|opis = This Piece of Wicker is as dark as the darkest ghost, as ma...” Znaczniki: apiedit, VisualEditor