Polska Encyklopedia Dofusa

Wybór porównania – zaznacz kropeczkami dwie wersje do porównania i wciśnij enter lub przycisk Porównaj wybrane wersje.
Legenda: (bież.) – pokaż zmiany od tej wersji do bieżącej, (poprz.) – pokaż zmiany od wersji poprzedzającej, m – mała (drobna) zmiana

  • bież.poprz. 18:37, 22 maj 2017Rozus dyskusja edycje 2032 bajty +2032 Dodano nową stronę „{{Resourcebox2|level = 40|kategoria = Alloy (Stop)|waga = 20|wartość = 30|zdjęcie = png|opis = This rare alloy is used in the making of rare and often lethal items. ...” Znaczniki: apiedit, VisualEditor