Polska Encyklopedia Dofusa
Advertisement

Edible Meat (Jadalne Mięso) należy do kategorii Usable Item.


Zdobycie[]

 • Wytwarzane przez Huntera z Meat (Mięso)
 • Do kupienia w Hunters' Market

Zastosowanie[]

 • Przywracają HP lub Energy Points po użyciu
 • Niektóre dodają także punkty charakterystyk

Dostępne rodzaje[]

 • Amaknian Chips
 • Astrubian Fritter
 • Black Pudding
 • Bontarian Terrine
 • Brakmarian Grillade
 • Cottage Pie with Onion
 • Countrywoman Pan Fry
 • Filtounga Dish
 • Flesh Bullion
 • Fortified Amaknian Chips
 • Fortified Game Andouillette
 • Fortified Smoked Sausage
 • Fortified Spiced Stew
 • Fortified Sufokian Salad
 • Fortifying Astrubian Fritter
 • Fortifying Black Pudding
 • Fortifying Bontarian Terrine
 • Fortifying Brakmarian Grillade
 • Fortifying Cottage Pie with Onion
 • Fortifying Countrywoman Pan Fry
 • Fortifying Flesh Bullion
 • Fortifying Hind’s Quenelle
 • Fortifying Lemon Papillote
 • Fortifying Meat Roulade
 • Fortifying Restorative Goulash
 • Fortifying Sweet n’ Sour Marinade
 • Fortifying Tasty Goulash
 • Fortifying Tenderloin
 • Fortifying Three-Bean Pemmican
 • Game Andouillette
 • Hind’s Quenelle
 • Industrial Troofle
 • Kerbabben Salad
 • Larva Brain
 • Lemon Papillote
 • Meatball
 • Meat Roulade
 • Mumussel and Fries
 • Novice Pasty
 • Piwi Egg
 • Restorative Goulash
 • Smoked Sausage
 • Spiced Stew
 • Sufokian Salad
 • Sweet n’ Sour Marinade
 • Tasty Goulash
 • Tenderloin
 • Three-Bean Pemmican
Advertisement