Polska Encyklopedia Dofusa
Advertisement

Przepisy wykuwania dla wykuwacza młotów.

Napraw młot[]

Naprawianie jest odblokowane na 10 poziomie z 2 slotami. 2 sloty to maksimum.

Zobacz naprawianie.

Wykuj młot[]

Rezultat Składniki
2 sloty
Axe Forgemage's Hammer (1) 5 Cherry Wood, 1 Crackler's Stone
Axe Smith's Hammer (1) 2 Iron, 1 Walnut Wood
Dagger Forgemage's Hammer (1) 10 Walnut Wood, 1 Crackler's Stone
Dagger Smith's Hammer (1) 2 Ash Wood, 1 Coppery Stone
Handyman Hammer (1) 10 Ebony Wood, 10 Bauxite Stone
Hammer Forgemage's Hammer (1) 9 Oak Wood, 1 Crackler's Stone
Hammer Smith's Hammer (1) 2 Ash Wood, 1 Iron
Shield Smith's Hammer (1) 10 Dark Bamboo, 10 Bamboo Wood
Shovel Forgemage's Hammer (1) 18 Ash Wood, 1 Crackler's Stone
Shovel Smith's Hammer (1) 2 Coppery Stone, 1 Ash Wood
Small Twiggy Hammer (1) 2 Chestnut Wood, 1 Ash Wood
Sword Forgemage's Hammer (1) 5 Oak Wood, 1 Crackler's Stone
Sword Smith's Hammer (1) 2 Iron, 1 Ash Wood
Twiggy Hammer (2) 3 Chestnut Wood, 1 Ash Wood
Great Twiggy Hammer (4) 4 Chestnut Wood, 1 Ash Wood
Powerful Twiggy Hammer (6) 5 Chestnut Wood, 1 Ash Wood
3 sloty
Gobball Hammer (10) 10 Gobball Leather, 1 Gobball horn, 1 Gobball Hoof
Scraping Hammer (13) 5 Chestnut Wood, 5 Walnut Wood, 2 Manganese
Small Ivory Hammer (13) 3 Kobalt Stone, 3 Ivory, 2 Walnut Wood
Small Scraping Hammer (13) 6 Chestnut Wood, 5 Walnut Wood, 1 Manganese
Great Scraping Hammer (14) 5 Walnut Wood, 4 Chestnut Wood, 3 Manganese
Aclou Mallet (15) 4 Tin, 4 Coppery Stone, 3 Cherry Wood
Ivory Hammer (15) 4 Ivory, 3 Kobalt Stone, 3 Walnut Wood
Powerful Scraping Hammer (15) 5 Chestnut Wood, 5 Walnut Wood, 3 Manganese
Cerberus (16) 8 Coppery Stone, 2 Cherry Wood, 1 Oak Wood
Dha's Small Mace (18) 4 Chestnut Wood, 4 Iron, 1 Ha Sword
Great Ivory Hammer (18) 5 Ivory, 4 Kobalt Stone, 2 Walnut Wood
Birming Hammer (18) 10 Coppery Stone, 2 Fire Kwak beak, 1 Ice Kwak Beak
Powerful Ivory Hammer (19) 6 Ivory, 4 Kobalt Stone, 3 Walnut Wood
Dha's Mace (20) 6 Iron, 5 Chestnut Wood, 1 Ha Sword
Small R'Unique Hammer (21) 10 Small Magic Ring, 4 Walnut Wood, 3 Tin
Dha's Solid Mace (22) 8 Iron, 6 Chestnut Wood, 1 Ha Sword
Dha's Unbreakable Mace (24) 10 Iron, 7 Chestnut Wood, 1 Ha Sword
R'Unique Hammer (24) 12 Small Magic Ring, 5 Walnut Wood, 4 Tin
Great R'Unique Hammer (27) 13 Small Magic Ring, 6 Walnut Wood, 6 Tin
Imposing R'Unique Hammer (30) 15 Small Magic Ring, 7 Walnut Wood, 7 Tin
4 sloty
The Chafer hammer (21) 9 Chafer Bone, 2 Manganese, 1 Oak Wood, 1 Maple Wood
Barabas (23) 10 Tin, 5 Walnut Wood, 5 Bronze, 1 Manganese
Hammer of Dawn (26) 5 Bauxite Stone, 2 Oak Wood, 1 Maple Wood, 1 Amber
Sargasse (27) 6 Chestnut Wood, 5 Maple Wood, 4 Bauxite Stone, 2 Coppery Stone
Small Mace Tmosfer (34) 5 Silver, 3 Crackler's Stone, 2 Farter, 1 Maple Wood
Tronom's small Hammer (36) 20 Chestnut Wood, 3 Gold, 3 Twiggy Staff, 2 Small Strengthish Belt
Mace Tmosfer (37) 6 Silver, 4 Crackler's Stone, 2 Maple Wood, 2 Farter
Long Mace Tmosfer (40) 7 Silver, 4 Crackler's Stone, 3 Farter, 2 Maple Wood
Outar Hammer (40) 20 Chestnut Wood, 4 Gold, 3 Powerful Twiggy Staff, 2 Strengthish Belt
Fearsome Mace Tmosfer (43) 8 Silver, 5 Crackler's Stone, 3 Farter, 3 Maple Wood
Great Outar Hammer (44) 20 Chestnut Wood, 5 Gold, 3 Leafy Staff, 2 Great Strengthish Belt
Imposing Outar Hammer (48) 20 Chestnut Wood, 6 Gold, 3 Powerful Leafy Staff, 2 Imposing Strengthish Belt
5 slotów
Ha Hammer (23) 6 Ash Wood, 5 Iron, 5 Bronze, 5 Oak Wood, 2 Bauxite Stone
The Bhharnsheee Hammer (35) 15 Iron, 5 Earthquake Potion, 3 Tremor Potion, 1 Ebony Wood, 1 The Chafer hammer
Toh'Lo Hammer (35) 4 Elm Wood, 4 Yew Wood, 1 MegaCrackler megastone, 1 Magnesite, 1 Kouartz
Small Aj Taye Mace (39) 10 Ash Wood, 6 Sram Amulet, 5 Walnut Wood, 4 Ebony Wood, 2 Vampire blood
Gobkool Hammer (41) 5 Gobball Horn, 2 Gobkool Horn, 2 Plissken tooth, 1 Kaliptus Wood
Aj Taye Mace (43) 10 Ash Wood, 6 Walnut Wood, 6 Sram Amulet, 5 Ebony Wood, 3 Vampire blood
The Cardboard Twot (46) 3 Bombu Wood, 3 Walnut Wood, 1 Magnesite, 1 Aluminite, 1 Crackler's Stone
Great Aj Taye Mace (47) 10 Ash Wood, 7 Sram Amulet, 7 Walnut Wood, 6 Ebony Wood, 4 Vampire blood
Knuckle Rapping Hammer (49) 5 Cherry Wood, 5 Hornbeam Wood, 5 Bauxite Stone, 1 Crackler's Stone, 1 Ebonite
Powerful Aj Taye Mace (51) 10 Ash Wood, 7 Ebony Wood, 7 Walnut Wood, 7 Sram Amulet, 5 Vampire blood
6 slotów
Pinambour Hammer (50) 5 Cherry Wood, 2 Dark Treechnid Root, 2 Dark Treechnid Bark, 1 Ebonite, 1 Sapphire, 1 Kobalit
The Metronome (54) 4 Hornbeam Wood, 4 Maple Wood, 3 Coppery Stone, 1 Aluminite, 1 Ebonite, 1 Polished Stone fragment
Tortoi Hammer (55) 4 Hornbeam Wood, 4 Yew Wood, 1 Kriptonit, 1 Ebonite, 1 Aluminite, 1 Magnesite
Refactor Hammer (55) 8 Treechnid bark, 5 Hornbeam Wood, 5 Yew Wood, 1 Treechnid Amber, 1 Magnesite, 1 Bakelelite
Small Pospodrol Hammer (55) 15 Magical Cure, 10 Bronze, 5 Hornbeam Wood, 2 Granite Stone, 2 Blo'up Belt, 1 Mental Ring
Polpullet Hammer (57) 4 Bombu Wood, 4 Hornbeam Wood, 4 Walnut Wood, 1 Polished Stone fragment, 1 Bakelelite, 1 Kriptonit
Alanis Hammer (60) 20 Magical Cure, 10 Bronze, 5 Hornbeam Wood, 3 Granite Stone, 2 Blo'up Belt, 1 Mental Ring
Big Pospodrol Hammer (65) 25 Magical Cure, 13 Bronze, 6 Hornbeam Wood, 4 Granite Stone, 2 Blo'up Belt, 1 Mental Ring
Ragnarok (66) 12 Cherry Wood, 10 Silver, 7 Gold, 5 Crystal, 3 Emerald, 1 Ebony Wood
Powerful Pospodrol Hammer (70) 25 Magical Cure, 15 Bronze, 7 Hornbeam Wood, 5 Granite Stone, 2 Blo'up Belt, 1 Mental Ring
7 slotów
Rehadaure Hammer (100) 10 Pointed Stone fragment, 6 Ebony Wood, 5 Trunknid wood, 3 Kobalit, 3 Sapphire, 3 Ruby, 2 Bewitched Wood
Hammer Ican (107) 15 Bamboo Wood, 10 Dark Bamboo, 4 Pointed Stone fragment, 4 Kouartz, 4 Pyrute*, 3 Topaz, 1 Aquamarine
Toy Hammer (107) 20 Bamboo Wood, 16 Dark Bamboo, 7 Magnesite, 5 Kouartz, 4 Pyrute*, 4 Topaz, 3 Sapphire
Hammer Ingthaiphoons (113) 20 Polished Stone fragment, 10 Magic Bamboo Wood, 5 Brassic, 4 Kriptonit, 3 Topaz, 2 Agathe, 2 Kouartz
Falistos' Maul (79) 15 Trunknid wood, 5 Kriptonit, 5 Kobalit, 4 MegaCrackler megastone, 4 Crackler's Heart, 4 Emerald, 2 Bewitched Wood
Kidormmer (79) 24 Plain Pikoko Wing, 18 Kido Rear Feather, 9 Yew Wood, 7 Kaliptus Wood, 5 Preserved Bird Meat **, 4 Kido Beak, 1 Gourlo's Wrecked Shorts
Fantal Hammer (81) 6 Ebony Wood, 6 Elm Wood, 5 Trunknid wood, 4 Crackler Golden Tooth, 3 Kriptonit, 3 Kouartz, 3 Crystal
Wrong Hammer (81) 10 Pointed Stone fragment, 5 Kobalit, 5 Magnesite, 5 Kouartz, 4 Sapphire, 4 Crystal, 2 Magic Slice of Trunknid
Kaiser (82) 8 Cherry Wood, 8 Oak Wood, 8 Yew Wood, 4 Gold, 1 Diamond, 1 Silver, 1 Dragon Pig skull
Pog Hammer (82) 12 Polished Stone fragment, 12 Bombu Wood, 12 Oliviolet Wood, 10 Whetstone, 5 Kouartz, 3 Sapphire, 2 Crystal
Red Hammer (83) 25 Polished Brain fragment, 20 Vampire Blood, 6 Gobball Blood, 5 Worn Coral, 3 Kido Beak, 1 Great Coral, 1 Toh'lo Hammer
Terps hammer (90) 15 Elm Wood, 8 Magic Slice of Trunknid, 4 Ruby, 4 Sapphire, 3 Kriptonit, 3 Magnesite, 2 Dark Treechnid Amber
8 slotów
Castr Hammer (120) 200 KoKonut Palm Trunk, 20 Yew Wood, 20 Ebony Wood, 12 Bakelelite, 10 Kobalit, 8 Ancestral Wood, 6 Dark Treechnid Amber, 4 Emerald
R'Ticolis Hammer (120) 20 Kobalit, 12 Dark Treechnid Root, 12 Dark Treechnid Bark, 10 Crackler's Heart, 10 Pointed Stone fragment, 10 MegaCrackler megastone, 8 Magic Slice of Trunknid, 8 Crystal
Blarney Hammer (120) 20 Elm Wood, 20 Dark Treechnid Root, 20 Bakelelite, 20 Dark Treechnid Bark, 5 Crystal, 5 Ruby, 2 Ancestral Wood, 1 Dragon Pig horn
Dreggon Hammer (123) 100 Boar tusk, 5 Brassic, 5 Wild Koalak Femur, 5 Mama Koalak Bone, 5 Bone of the Leopardo Ghost, 1 Koalak Mummy Ulna, 1 Koolich Stone, 1 Golden Dragoss Horn
Toll Hammer (124) 19 Dark Bamboo, 12 Wedge, 7 Golden Bamboo Wood, 6 Brassic, 6 Ambusher Root, 2 Topaz, 2 Agathe, 1 Bone of the Leopardo Ghost
Metal Hammer (126) 10 Holy Bamboo Wood, 6 Brassic, 6 Pyrute*, 4 Aquamarine, 3 Topaz, 3 Agathe, 1 Bewitched Wood, 1 Bone of the Pandulum Ghost
Fallo hammer (135) 25 Bulbig Root, 10 Dark Bamboo, 6 Golden Bamboo Wood, 4 Pyrute*, 4 Aquamarine, 3 MegaCrackler megastone, 2 Topaz, 1 Bone of the Pandikaze Ghost
Dunb Hammer (140) 21 Polished Stone fragment, 15 Kaliptus Wood, 15 Dark Bamboo Wood, 10 Dreggon Warrior Horn, 10 Holy Bambooto Amber, 8 Mama Koalak Bone, 2 Bone of the Maho Firefoux Ghost, 1 Mega Legendary Crackler Rock
Fols Hammer (143) 20 Dark Bamboo, 18 Holy Bamboo Wood, 8 Brassic, 7 Holy Bambooto Amber, 6 Magic Bamboo Root, 5 Agathe, 2 Bulbig Magic Bark, 1 Bone of the Pandora Ghost
Hammer Sheys (150) 15 Holy Bamboo Wood, 10 Topaz, 10 Ancestral Amber, 10 Brassic, 9 Holy Bambooto Amber, 8 Magic Holy Bamboo Root, 4 Bulbig Magic Bark, 1 Bone of the Tanukouï San Ghost
Advertisement