Polska Encyklopedia Dofusa
Advertisement

Walka odbywa się w sposób turowy (tzn. gracze wykonują określoną liczbę ruchów i akcji w przeciągu określonego czasu).

Rozpoczynanie walki[]

Rozpoczynanie walki: PvM[]

By zainicjować walkę z potworem, należy kliknąć na awatar potwora na ekranie gry.

Dołączanie się do gry: PvM[]

By dołączyć się do walki należy kliknąć obrazek miecza, który pojawi się gdy dany gracz rozpocznie walkę. Na dołączenie się dodatkowych graczy do walki mamy 30 sekund.

Drugim sposobem na dołączenie się do walki jest otwarcie menu walk na danej planszy poprzez kliknięcie symbolu "oka" na lewo od mini-mapy/Kompasu/grafiki i wybranie do której walki chcesz się dołączyć.

Rozpoczynanie walki: PvP (Tryb przyjazny)[]

By zainicjować przyjazną walkę z drugim graczem, należy kliknąć na jego awatar i w menu które pokaże się po kliknięciu wybrać opcję "Chellenge" (wyzwanie). Jeżeli gracz zaakceptuje rozpocznie się wyzwanie (challenge). W opcji tej walki nie traci się (ani nie zyskuje) doświadczenia, punktów honoru czy dodatkowych przedmiotów.

Dołączenie się do walki: PvP (Tryb przyjazny)[]

W celu dołączenia się do walki w trybie przyjaznym z drugimi graczami, należy kliknąć na ikonę miecza na planszy. Każdy miecz reprezentuje odmienną drużynę. Należy kliknąć na ten, po której stronie chcemy walczyć i wybrać "Join" (dołącz).

Rozpoczynanie walki: PvP (Tryb Agresywny)[]

W celu zainicjowania trybu agresywnego walki z drugim graczem z przeciwnego alignmentu, należy kliknąć na jego awatar i wybrać "Attack" (Atak) z menu, które pojawi się przy jego postaci. Po więcej informacji zajrzyj do sekcji PvP.

Dołączenie się do walki: PvP (Tryb agresywny)[]

Podobnie jak dołączanie się do walki PvP (tryb przyjazny)

Tury[]

Tury wą wskazywane przez wskaźnik kolejek i prawym dolnym rogu ekranu. Kolejni gracze mają 30 sekund na wykonanie akcji.

Poruszanie się[]

Gracze i potwory wydają swoje punkty ruchu (MP), by przemieścić się na kolejne wolne pola(*), siatki gry podczas walki w ich turze. Każdy gracz zaczyna z 3 punktami MP, jednak może to być modyfikowane poprzez przedmioty czy efekty czarów. Różne typy potworów mają różne ilości MP. Dodatkowo niektóre czary mogą zapewnić inny typ poruszania się lub zwiększania MP. Na zakończenie tury gracza - jeżeli jakieś efekty nie stanowią inaczej- ich MP zostaje odnowione (odnawia się ta liczba MP, która została wydana) do zużycia w następnej turze (niektóre specjalne efekty mogą obniżyć lub zwiększyć ilość MP przed turą gracza).

(*)Pole jest wolne jak nie znajduje się na nim żaden gracz czy rzecz (takie jak drzewo czy woda). Pole może zawierać dodatkowy efekt (jak mina, pułapka, summon albo coś podobnego). Większość czarów nie dosięgnie poza zajęty obszar, ale niektóre specjalne czary tak (patrz pole widzenia i obszar działania). W niektórych przypadkach na jednym polu mogą znajdować się więcej niż jedna postać (wynik działania podnoszenia drugiego gracza/summona np.Pandawa), ale czasami zdarza się to w innych warunkach. Płytka jest niewłaściwa jeżeli należy do zajmowanych części pola (np. przez drzewo czy inny obiekt), gracze mogą używać ataków/czarów na nich chociaż zwykłe czary nie przejdą poza ten obszar, chociaż niektóre czary mogą ( zdarza się to jeżeli na polu znajduje się obiekt blokujący pole widzenia) co zależy od rodzaju niewłaściwego pola.

Akcje[]

Postacie i potwory wydają Punkty akcji (AP) do wykonania działań w walce. Akcje zależną od "kosztu" punktów akcji - niektóre ataki lub czary zużywają większe ilości AP, podczas gdy drugie są tańsze. Każda postać w trakcie trwania swojej tury zużywa tyle AP ile chce (niektóre czasy można używać tylko raz na turę bądź kilka tur). Na początku każda postać zaczyna z 6 AP, ale (zarówno jak MP) może to być modyfikowane poprzez przedmioty czy czasy (gracze na 100 poziomie otrzymują +1AP). Po zakończeniu tury punkty AP są odnawianie, chyba że zajdą podczas trwania walki inne skutki obniżające ich ilość.

Czas[]

Każda postać ma około 30 sekund na wykonanie swoich czynności i ruchów. Jeżeli gracz będzie chciał zużyć więcej to jego tura zakończy się i przeminie, a punkty MP i AP się odnowią. Kontynuując do następnej postaci w walce.

Obrażenia i życie[]

Postacie zaczynają walkę z taką ilością punktów życia (HP)jaką mieli rozpoczynając walkę (Również można się doleczyć w trakcie wejścia do walki, ale przed jej rozpoczęciem). Przeważnie gracze rozpoczynają walkę z maksymalną ilością punktów HP, chociaż mając w swoich szeregach klasę lekarza (np.Eniripsa lub inną klasę posiadającą czary uleczające) można sobie pozwolić na uzupełnienie brakujących punktów HP w czasie walki - można oczywiście rozpocząć łatwą walkę i uleczyć postacie na maksa, oszczędzając na przedmiotach regenerujących punkty HP.

Jednostki, których punkty HP spadną do zera usuwane są z walki. Jest wiele sposobów na utratę życia w walce (jednakże najczęstszą przyczyną jest poprzez ataki przeciwnika). Pole na której znajdowała się jednostka, która została pokonana, zostaje wolne i nie zakłóca przebiegu walki, z wyjątkiem czaru Spirtitual leash klasy Osamodas pokonana jednostka nie ma możliwości na powrót do trwającej walki (pokonane postacie mogą opuścić walkę poprzez kliknięcie na ikonkę flagi poddania się, jeżeli nie chcą oglądać jej przebiegu, ponosząc wszelkie konsekwencje z przegraną. Nawet jeżeli walka zostanie wygrana - nie podzielą wygranej).

Kiedy dana postać usuwana jest z walki (śmierć, poddanie się), większość czarów które rzuciła bądź działały na daną jednostkę nie przynoszą efektów. Dotyczy to również wszelkich summonów - są usuwana wraz z tą jednostką. Niektóre jednak efekty są trwają pomimo śmierci.

Warunek zakończenia[]

Walka może się zakończyć jako wygrana, przegrana lub kapitulacja.

Zwycięstwo[]

Walka jest wygrana wtedy kiedy wszyscy przeciwnicy pozostaną usunięci z pola walki. W walce Gracz przeciwko potwór (PvM) zwycięzca otrzymuje pewną ilość doświadczenia, kamasów i (niekoniecznie) przedmiotów, które są dzielone pomiędzy członków drużyny w oparciu o ich Poziom i Prospecting.

Podstawowa wartość doświadczenia i dropów jest zależna od wykonanych wyzwań w walce. Dodatkowo dla grupy potworów dłużej oczekujących -czas pomiędzy ich pojawieniem się na mapie, a oczekiwaniem - poziom doświadczenia i dropów będzie relatywnie większy, a będzie to widoczne poprzez "gwiazdki" widoczne ponad ich głowami Im więcej gwiazdek i im bardziej ciemniejsze tym większy dodatkowy bonus (nie brane są pod uwagę potwory pojawiające się na różne eventy, wezwane z kamienia duszy na Arenie, czy potworów nie znajdujących się normalnie na mapie jak NPC czy Kwakere). Każda grupka potworów może uzyskać od zera do 5 gwiazdek żółtych, a także dla tych potworów nie zaatakowanych przez dłuższy czas do dodatkowych 5 czerwonych gwiazdek (liczone w sumie jako 10 gwiazdek).

Grupy potworków dają dodatkowe 2% XP i dropów za godzinę. Dla uzyskania 5 żółtych gwiazdek należy odczekać 2 dni i 2 godziny, dla uzyskania 5 czerwonych gwiazdek 4 dni i 4 godziny.

Przegrana[]

Walka jest przegrania kiedy wszyscy sojusznicy zostają usunięci z pola walki. Przegrani po przegranej walce wracają do ostatniego zapisanego punktu z 1 HP (z wyjątkiem walk w Kolossium, chyba że grają na serwerze Heroic, gdzie postać traci wszystkie przedmioty i wraca do 1 poziomu, lub po przegranej walce energia przegranego redukuje się do zera co oznacza śmierć (walki w trybie przyjaznym, walki w Kolossium lub obrona Kolektora nie redukuje energii.

Jeżeli walka jest przegrana w trybie PvM, ale niektórzy przeciwnicy pozostali pokonani, pokonana postać nadal może otrzymać zredukowaną ilość doświadczenia z walki (ale nie otrzyma żadnego przedmiotu czy waluty).

Kapitulacja[]

Jeżeli jesteś w beznadziejnej walce i nie chcesz marnować swojego czasu, możesz się poddać klikając pomarańczowe "X" obok przycisku pass. Poddanie się ma w większości te same efekty jak przegrana walka, ale ma wpływ na punkty honoru -Alignment.

Advertisement