Polska Encyklopedia Dofusa
Advertisement

Poniżej tabela miejsc wszytkich zbóż, oraz ich ilość:

Położenie Barley Wheat Flax Hemp Hop Malt Oats Rye Rice Dodatkowe Info.
(-32,-43)       X            
(-32,-42)       X            
(-32,-41)       X            
(-32,-40)       X          
(-32,-39)           X        
(-32,-38)           X        
(-31,-45)       X            
(-31,-44)       X            
(-31,-43)       X            
(-31,-42)       X            
(-31,-41)       X            
(-31,-39)           X        
(-31,-38)           X      
(-31,-37)           X      
(-30,-45)       X            
(-30,-44)       X            
(-30,-41)       X            
(-30,-39)           X        
(-30,-38)           X        
(-30,-37)           X        
(-30,-36)           X        
(-29,-43)               X    
(-29,-42)               X    
(-29,-41)               X    
(-29,-40)               X    
(-29,-39)           X        
(-29,-38)           X        
(-29,-37)           X        
(-28,-42)               X  
(-28,-41)               X    
(-28,-40)               X    
(-28,-39)         X X        
(-27,-40)               X    
(-27,-39)         X X        
(-26,-39)               X    
(-26,-39)   X                
(-25,-40)             X X    
(-24,-42)             X    
(-24,-40)               X    
(-23,-46)     X              
(-23,-45)   X X              
(-23,-44)   X X              
(-23,-43)             X      
(-23,-42)             X      
(-23,-41)   X         X      
(-23,-40)             X      
(-23,-28)                 X  
(-23,-27)                 X  
(-22,-46)     X              
(-22,-45)   X              
(-22,-43)             X      
(-22,-42)             X      
(-22,-40)             X      
(-22,-25)                 X  
(-22,-24)                 X  
(-22,-23)                 X  
(-21,-48)   X X              
(-21,-43)   X                
(-21,-42)         32 X        
(-21,-41)       X X        
(-21,-40)       X X X X      
(-21,-25)                 X  
(-20,-49)   X X              
(-20,-48)   X                
(-20,-47) 16 32                
(-20,-46)   X           X    
(-20,-43)   X                
(-20,-42) X X           X    
(-20,-41) X X         X      
(-20,-40) X X X              
(-19,-46)   X           5    
(-19,-42)   ok 30     16   17 5    
(-19,-41) X                  
(-19,-40)             X      
(0,25)     X              
(0,24)   X X X 13 X        
(1,23)   X               Pracownia Farmera
(1,24) X                  
(1,25)     X              
(1,28)   X                
(2,23)   X   X X X        
(2,24)     6   X          
(2,25)   11 1 8           Pracownia Farmera
(3,23)   7               Pracownia Piekarza
(3,24)   X 6 X X          
(3,25) X                  
(3,26)             10      
(3,27)           X        
(3,28)         X          
(4,-28)       X            
(4,-26)     X              
(4,-27)   ~50     ~13          
(4,26)     10              
(4,27)               14    
(4,28)     26              
(5,-28)       X            
(5,-27)   22     5          
(5,-24) X X                
(5,6)   X               Pracownia Farmera
(5,27)       10            
(5,28)       12            
(6,6)   X                
(6,7)             14      
(6,-25) X                  
(6,-26)   X X   X          
(6,-27)   X     12          
(6,-28)   X X X X          
(7,4)     X X            
(7,7)             16      
(7,8) 7   18              
(7,9)   X 4       X      
(7,-24)   X                
(7,-25)   X              
(7,-26)   X X              
(7,-27)   X                
(7,-28)   X                
(8,5)   15                
(8,6) 6 6 4   8 4 X 6    
(8,7)   5     15          
(8,8) 11       13          
(8,9)   X         X      
(8,-22)   9         7      
(8,-24)   X                
(8,-25)   X                
(8,-26)             X      
(9,6)   10                
(9,7)               21    
(9,8) 11         4   9    
(9,9)     X X            
(10,5)       X            
(10,7)           22        
(10,8)   X                
(11,6)   X                
Położenie Barley Wheat Flax Hemp Hop Malt Oats Rye Rice Dodatkowe Info.
Advertisement