Advertisement


Atonement Arrow
Simge Atonement arrow.png
Sınıf Cra
Level 13
Element Neutral
Tür Direk Hasar
Açıklama Ciddi hasarlar verir ama yapılması çok zordur.

Büyü Özellikleri

Lineer Görüş hizası Boş kare Menzil arttırabilme Ölümcül
True.png True.png False.png False.png False.png

* Robbie Hoodie Cap kullanırsanız büyünün menzilini arttırabilme olanağını elde edersiniz

Büyü Karakteristiği

Dikkat: Yaratıkların elemental/neutral hasarları kendi statiklerini tarafından belirlenir.

Lvl Etki Crit AP Ra Critical Kaç defa Cd Gerekli level
Hit Fail Hedef Tur
1 Hasar: 6~20 Neutral.png Hasar: 9~23 Neutral.png 6 1-2 1/50 1/100 - - - 13
2 Hasar: 8~22 Neutral.png Hasar: 11~25 Neutral.png 6 1-2 1/50 1/100 - - - 13
3 Hasar: 8~27 Neutral.png Hasar: 11~30 Neutral.png 6 1-2 1/50 1/100 - - - 13
4 Hasar: 10~29 Neutral.png Hasar: 13~32 Neutral.png 6 1-2 1/50 1/100 - - - 13
5 Hasar: 10~34 Neutral.png Hasar: 13~37 Neutral.png 5 1-3 1/45 1/100 - - - 13
6 Hasar: 13~37 Neutral.png Hasar: 35 Neutral.png 4 1-3 1/45 1/100 - - - 113

Not

Atonement Arrow Strength tabanlı Cra'lar için anahtar büyülerden biridir. Atonement Arrow hem düşük hemde yüksek hasarlar verebilir ama menzili oldukça kısıtlıdır.

Bu büyünün menzili Distant Shooting ile arttırılamaz ki bu da bu büyünün kullanılabilirliğini azaltıyor.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.