Punitive Arrow
Simge Punitive arrow.png
Sınıf Cra
Level 31
Element Earth
Tür Direk Hasar
Açıklama Punitive Arrow yapılması zor bir büyüdür ama critical hitte düşmanı nakayt edebilir.

Büyü Özellikleri

Lineer Görüş hizası Boş kare Menzil arttırabilme Ölümcül
False.png True.png False.png True.png False.png

Büyü Karakteristiği

Dikkat: Yaratıkların elemental/neutral hasarları kendi statiklerini tarafından belirlenir.

Lvl Etki Crit AP Ra Critical Kaç defa Cd Gerekli level
Hit Fail Hedef Tur
1 Hasar: 1~10 Earth.png Hasar: 1~50 Earth.png 4 1-3 1/50 1/100 1* - - 31
2 Hasar: 1~15 Earth.png Hasar: 1~60 Earth.png 4 1-4 1/45 1/100 1* - - 31
3 Hasar: 1~20 Earth.png Hasar: 1~70 Earth.png 4 1-5 1/45 1/100 1* - - 31
4 Hasar: 1~25 Earth.png Hasar: 1~80 Earth.png 4 1-6 1/45 1/100 1* - - 31
5 Hasar: 1~30 Earth.png Hasar: 1~100 Earth.png 4 1-7 1/40 1/100 1* - - 31
6 Hasar: 1~35 Earth.png Hasar: 1~120 Earth.png 4 1-8 1/35 1/100 1* - - 131

* Veggie Boots kullanırsanız aynı hedefe 1 kere daha vurabilirsiniz

Comments

Punitive Arrow level 31 de öğrenilen Cra büyüsüdür. Strength tabanlı Cra'lar için önemli bir büyüdür.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.